ENERGIZOVANÁ VODA: VLASTNOSTI, KTERÉ PŘEVRÁTÍ MAINSTREAMOVÉ FYZIKÁLNÍ TEORIE

HEXAGONÁLNÍ A PETAGONÁLNÍ STRUKTURA

Voda může mít v biologických systémech vysokou nebo nízkou bioenergii – energii životních sil. Voda má zvláštní schopnost přitahovat a držet bioenergii. Voda s vysokým obsahem bioenergie se nazývá energizovaná voda a má speciální léčivé vlastnosti. V přirozeném světě je energizovaná voda běžně vytvářena ve vodních útvarech, zejména ve sluncem zalité vodě, jako jsou potoky, vodopády a oceány. Sluneční světlo, víry rychle se pohybující vody a lámající se vlny poskytují sílu z vysokoenergetické struktury vody a minerály udržují tyto struktury na místě.

ENERGIZOVANÁ VODA: VLASTNOSTI, KTERÉ PŘEVRÁTÍ MAINSTREAMOVÉ FYZIKÁLNÍ TEORIE 1

Nejběžnější struktury jsou hexagonální a pětiúhelníková voda. Hexagonální voda má nejvyšší schopnost akumulace energie, zatímco pětiúhelníková voda je hustší, ale méně energetická. Procentní složení těchto vodních struktur se mění s teplotou.
S klesající teplotou se vodní struktura se stává více hexagonální a v ledu je více či méně plně hexagonální.
Zvýšení šestiúhelníkových struktur způsobuje, že led se vznáší a voda se před zamrznutím roztahuje. Na druhé straně, čím vyšší teplota, tím více je struktura pětiúhelníková. Nezdá se však, že by to platilo v silně nabité vodě a vodě uvnitř těla. Když je voda energizovaná, tvoří relativně stabilní struktury s vodíkovými vazbami.
Nejzdravější, stabilní struktury jsou hexagonální: šest molekul vody tvoří kruhovou strukturu a záporně nabité atomy kyslíku směřují ke středu šestiúhelníku. Obyčejně je v centru minerální iont.
Ten drží šest záporných kyslíkových atomů kladným nábojem. Obrázek níže ukazuje dvourozměrný obraz, ale hexagonální struktura je vlastně trojrozměrná.

ENERGIZOVANÁ VODA: VLASTNOSTI, KTERÉ PŘEVRÁTÍ MAINSTREAMOVÉ FYZIKÁLNÍ TEORIE 2

Tato spojení nejsou běžné chemické vazby, ale jsou mnohem slabší. Nazývají se van der Waalsovými silami. Mohou být snadno rozlomeny a znovu vytvořeny, takže molekuly vody v šestiúhelnících se mohou rozrušit a pak rychle znovu vytvořit šestiúhelníky. Tyto struktury se také nazývají tekuté krystaly. Energie potřebná k vytvoření tekutých krystalů může být rychle uvolněna. Takto je hexagonálně strukturovaná voda využívána biologickými systémy jako zásobník energie. Voda ve zdravých buňkách a tělesných tekutinách je většinou hexagonální. V buňkách je popisovaná spíše jako gel, než běžná kapalina. Strukturované domény ve vodě pod proudem mohou obsahovat tisíce a možná miliony relativně stabilních vodních šestiúhelníků.

VODNÍ PUZZLE

Vysoce respektovaný jihokorejský vědec Dr. Mu Shik Jhon je původcem hexagonální teorie vody. Byl profesorem chemie v několika zemích. Jeho celoživotní výzkum byl komprimován do knihy „Water Puzzle and the Hexagonal Key“ (Vodní puzzle a šestihranný klíč), s podtitulem: „Vědecké důkazy o existenci šestihranné vody a jejího pozitivního vlivu na zdraví“! Voda v rostlinách a tělech má většinou hexagonální struktury. Pitím čerstvé rostlinné šťávy přijímáme hlavně vysokoenergetickou hexagonální vodu. Podle výzkumu Dr. Jhona je voda ve zdravém těle silně hexagonální, ale s určitým procentem pětiúhelníkové vody. Vyšší než průměrné množství pětiúhelníkové vody v těle je spojeno s chorobnými stavy, jako je rakovina diabetes. Nádory mají více pentagonální vody než zdravá tkáň.

Dr. Jhon také objevil funkci minerálů ve strukturované vodě. V závislosti na jejich velikosti a elektrických nábojích mohou minerální ionty táhnout šestiúhelníky dohromady nebo je tlačit od sebe. Například, sodík táhne je mírně k sobě, vápník je táhne 10x silněji. Tyto minerály tak pomáhají vytvářet více hexagonálních struktur a činí je stabilnějšími. Hořčík draslík na druhé straně od sebe šestiúhelníky oddělují. Strukturní potenciál hořčíku je přibližně 2x vyšší než potenciál draslíku. Vidíme, jak to funguje například při svalové kontrakci. Když tělo chce stáhnout svaly, nervy vytvoří elektrický výboj, nazvaný akční potenciál, který pak způsobí, že se ionty vápníku přesunou do svalové buňky. To stáhne vodu těsně k sobě tím, že vytvoří pevnou hexagonální strukturu.

ENERGIZOVANÁ VODA: VLASTNOSTI, KTERÉ PŘEVRÁTÍ MAINSTREAMOVÉ FYZIKÁLNÍ TEORIE 3

Vnější molekuly vody jsou spojeny s buněčnou stěnou, což způsobuje, že se celá buňka smrští. K opětovnému uvolnění se do středu přesune hořčík. To uvolní vodní strukturu, voda se rozšíří, buňka se rozšíří a sval se uvolní.   U chorobných stavů je v buňkách vícepětiúhelníková voda, která je udržuje v kontrakci, ale s menším množstvím energie. Nadbytek minerálních aniontů, jako u kyselé vody, má tendenci rozpouštět hexagonální struktury a metabolismus se stává stále více neefektivní. To způsobuje, že osoby s nadměrnou kyselinou mají nízkou spotřebu energie a mají všechny druhy zdravotních problémů. Aby krev zůstala funkční, chrání svou hexagonální vodní strukturu udržováním hodnoty pH 7,4.

VYLUČOVACÍ ZÓNY VODY

Dr. Gerald Pollack, profesor bioinženýrství na Univerzitě ve Washingtonu, provedl rozsáhlý výzkum vlastností vody v blízkosti hydrofilních nebo vodotěsných povrchů, jako jsou proteiny stěny cév. Zjistil, že povrchový efekt zasahuje až půl milimetru do okolní vody, nazvané „volná voda“. Jedná se o mnohem větší vzdálenost, než předpokládá teorie fyziky. Připojená voda vylučuje molekuly a koloidy – proto název vylučovací zóna vody nebo EZ vody. Nevylučuje ale iontové minerály. Jako vysvětlení tohoto efektu a dalších použil Dr. Pollack hexagonální strukturu vody EZ složené z molekul H3O2, s šestiúhelníkovými vodními listy poskládanými dohromady jako voštiny.

ENERGIZOVANÁ VODA: VLASTNOSTI, KTERÉ PŘEVRÁTÍ MAINSTREAMOVÉ FYZIKÁLNÍ TEORIE 4

I když je tento povrchový efekt poměrně krátký a nemá přímý vliv na vodu, kterou konzumujeme, je velmi důležitý pro strukturu vody v našem těle, zejména uvnitř buněk a krevním oběhu.
Předpokládám, že voda EZ má v podstatě stejnou strukturu, jako hexagonální voda zkoumaná doktorem Jhonem.
Voda EZ byla prohlašována za čtvrtou fázi vody vedle pevné/led, kapalné/vody a páry. Pokud je to tak, pak předpokládám,
že by se to mělo vztahovat i na jiné typy hexagonální vody, jak zkoumá Dr. Jhon, nebo jak je vyrobeno ve vodních ionizátorech.

PAMĚŤ VODY

V roce 1994 měl japonský výzkumník Masaru Emoto nápad pozorovat zamrzlou vodu mikroskopem. Se vzorky odebranými
z nedotčených řek a jezer pozoroval krásné vzory se zářivými šestihrannými krystaly. Voda odebraná z vodovodu
nebo z řek a jezer nedaleko velkých měst přinesla pouze zmatené a neuspořádané obrazy.
Vystavil také vodu příjemným a ošklivým slovům, obrázkům, nebo hudbě. Pro tyto experimenty použil dvojnásobně destilovanou vodu. S harmonickými slovy, modlitbou, obrazy nebo hudbou vždy pozoroval nádherné krystaly. S negativními slovy, hudbou nebo obrazy hlásil znetvořené krystaly. Krystaly nebyly nikdy identické. U dalších, kteří se pokusili tyto experimenty replikovat, se ukázalo, že jediní, kteří mají pozitivní výsledky, byli ti, kteří v ně věřili.
Skeptici údajně neviděli žádnou změnu. To je důležité pro vědeckou diskusi o paměti vody.

Dr. Jacques Benveniste byl předním imunologem ve Francii.
Zjistil, že voda si může pamatovat biochemické účinky použité v předchozím experimentu, a to i po velmi vysokých ředěních homeopatického typu. Jeho práce byla publikována v roce 1988 ve vědeckém časopise „Nature“. Byla považována za potvrzení homeopatie a nebyla přijatelná pro konvenční vědu. Časopis „Nature“ tak vyslal do laboratoře dr. Benveniste tým skeptiků. Tento tým zahrnoval kouzelníka Jamese Randiho, který měl pověst, že je schopen odhalit paranormální tvrzení.
Pokusy provedené pracovníky laboratoře pod přísným dohledem skeptiků potvrdily původní výsledky Dr. Benvenisteho.
Výsledky skeptiků byly negativní. To stačilo na zastavení financování výzkumu Benveniste a zavření laboratoře.

ENERGIZOVANÁ VODA: VLASTNOSTI, KTERÉ PŘEVRÁTÍ MAINSTREAMOVÉ FYZIKÁLNÍ TEORIE 5

Práce v jiných laboratořích ukázaly podobné rozdělení výsledků, výzkumníci, kteří byli neutrální nebo pozitivně naladění, měli pozitivní výsledky. Většina ale byla skeptická s negativními výsledky. V roce 1999 celoevropská studie vyloučila možnost zkreslení a potvrdila paměť vody. Součástí dokumentu o platnosti vodní paměti je francouzský virolog, profesor Luc Montagnier, objevitel viru lidské imunodeficience (HIV) a držitel Nobelovy ceny 2016. Zprávou pro nás je, že využití práce Emota je dobrý nápad, ale ne dostačující, abys napsal povznášející slova vodnímu energizéru. Klíčem je, že v to také musíte věřit, pokud chcete mít prospěch. Můžete napsat něco, co je důležité pro vaše vlastní zdravotní problémy, nebo slovo nebo prohlášení, jako je „Boží láska“ nebo „Zdraví“. Čas od času nabijte svůj výrok vyzařováním pozitivních pocitů k němu.

ZDRAVÍ, STÁRNUTÍ, OMLAZENÍ

 Zdá se, že celkový pokles zdraví s postupujícím věkem silně souvisí s dehydratací celého těla. Buňky nemohou pojmout dostatek vody pro optimální funkce. Když jsme stále relativně mladí, může nám pomoci vypít mýtických šest sklenic vody během dne, aby se vymyli toxiny a zůstali jste hydratovaní, ale to není dlouhodobé řešení. Když pijeme „normální“ vodu, tělo potřebuje použít vlastní zásobu bioenergie, aby tuto vodu povzbudilo a strukturovalo. Nicméně, s močením a pocením tělo ztrácí svou energizovanou vodu. Je to neustálý odtok našich zásob bioenergie, a jak stárneme, můžeme dokonce stárnout rychleji, čím více pijeme tuto „normální“ nebo „mrtvou“ vodu.

S postupujícím věkem dehydratujeme ne proto, že nepijeme dost vody, ale proto, že nemůžeme udržet vodu v našem těle. Chybí nám bioenergie, která by účinně aktivovala a účinně metabolizovala a detoxikovala vodu. Kojenci jsou asi 80% hmotnosti vody, ale když máme 80 let, naše hladina vody může klesnout pod 50%. To pak způsobuje všechny druhy zdravotních problémů. Vnější známky stárnutí naznačují, co se děje s našimi buňkami. Množství vody uvnitř buněk je sníženo a buňky se smršťují jako kůže, zatímco voda mimo buňky se zvyšuje v procentech.

Řešením je běžná konzumace energizované vody. Podle zkušeností těch, kteří pracují v této oblasti, energizovaná voda silně rehydratuje a tím může snížit vnitřní a vnější známky stárnutí. Čerstvá, syrová, organická zelenina a ovoce mají velmi energizovanou vodu, ale průmyslovým zemědělstvím, dlouhou dobou přepravy a skladováním klesnou na nízkou úroveň bioenergie. Domnívám se, že pozitivní myšlení, stejně jako dlouhodobý příjem čerstvých, syrových potravin a energizované vody může značně zpomalit stárnutí a může dokonce zvrátit rychlé zestárnutí. Také jsou užitečné jogínské dýchací techniky a další možnosti se mohou objevit při výzkumu v oblasti volné energie.

GENEROVÁNÍ ENERGETICKÉ VODY

Vodní ionizátory jsou nejznámější a nejčastěji používaná zařízení pro energizování vody. Alkalická frakce, kterou produkují, má tendenci být dobře energizována. Tato frakce navíc obsahuje rozpuštěné molekuly vodíku a silně antioxidační negativní vodíkAlkalita vody je obecně zanedbatelná. I když pH může být velmi vysoké, nemá sílu a může být obvykle okyseleno několika kapkami citronové šťávy. Pro napájení vody mohou být také použity magnety, výhodně v kombinaci s vírem. Podrobnosti o éterickém vírovém stroji viz „Léčení rotujícími magnety“. Pro jednodušší uspořádání stačí připojit dva silné magnety na protilehlé strany nálevky a nechat vodu protékat jednou nebo několikrát, nebo držet 

ENERGIZOVANÁ VODA: VLASTNOSTI, KTERÉ PŘEVRÁTÍ MAINSTREAMOVÉ FYZIKÁLNÍ TEORIE 6
Profesor Luc Montagnier

Sluneční světlo je silný energizátor. Naplňte skleněnou nebo keramickou misku nebo nádobu z křemenného skla vodou a umístěte ji na sluncem zalité místo. Pokud máte obecně nízkou energii, zakryjte nádobu červeným celofánem. Pokud máte bolesti, zánět nebo infekci, použijte modrý celofán. Pokud máte stav mezi tím, použijte oranžovou, žlutou nebo zelenou. Ponechte zakrytou nádobu na slunci od 10 minut do několika hodin, poté máte energizovanou vodu. Můžete také zkusit experimentovat s pyramidou, krystaly, BioMaty a dalšími energetickými zařízeními. Bohužel je obtížné objektivně měřit, zda je některé uspořádání lepší než jiné. Doporučuje se otestovat čistotu vody před a po každém ošetření nebo porovnat různé druhy vody. V biodynamice se testuje voda nebo vodní extrakt rostlin nebo půdy přidáním několika kapek do roztoku chloridu měďnatého. Kvalita vzorku se pak posuzuje podle pravidelnosti krystalizačního vzoru odpařeného roztoku.

Další možností je vyzkoušet experimentální měřič životní energie, aby bylo možné určit, která léčba nebo skupina léčebných postupů funguje nejlépe. Ti, kteří věří svým psychickým schopnostem, mohou také použít kyvadlo. Nejlepší způsob, jak získat bioenergii z potravin, je odšťavňování, nebo míchání a drcení čerstvých zelených listů, zejména šťavnatých trav. Dokonce i vaření uvolňuje bioenergii z chemických vazeb v čerstvé zelenině a může zůstat jeden den jako volná energie ve vodě po vaření. Musí se však zabránit úniku páry, protože pára nese volnou energii. Tato bioenergie se snižuje při delším skladování nebo při opětovném ohřevu na více než 50° C. Zdá se však, že nejsilnější energizující účinek pochází z Brownova plynu (BG). Jedná se o kombinaci molekulárního vodíku a kyslíku s přidáním vysoce energetické, elektricky expandované vody, nebo krátce ExW.

ENERGIZOVANÁ VODA: VLASTNOSTI, KTERÉ PŘEVRÁTÍ MAINSTREAMOVÉ FYZIKÁLNÍ TEORIE 7

Konečný cíle je vyrábět v našem těle energizovanou hexagonální vodu. Neznám lepší způsob, než inhalaci Brownova plynuBG byl použit pro energizování pitné vody dlouho před tím, než byl použit pro inhalaci. Ta se obvykle provádí probubláváním BG vodou. Pití ionizované alkalické vody má podobné výhody jako pitná voda. Voda však může pojmout jen omezené množství energie. Inhalace BG proto má mnohem silnější vliv na vodu v našem těle a tím i na naši energetickou úroveň. Musíte začít inhalovat nízké dávky pouze několik minut. To je obzvláště důležité pro ty, kteří mají vážné nebo více zdravotních problémů, protože tělo má tendenci detoxikovat a to může být dočasně stresující. Inhalační množství BG postupně zvyšujte. Navíc vypijte vodu, kterou plyn probublával. Lze používat širokou škálu energizujících metod. Mezi ně může patřit pití energizované vody,inhalace Brownova plynu, dostatek slunečního svitu, chůze naboso na vlhké půdě a také krystaly, pyramidy a magnety.

ÉTERICKÉ A ELEKTROMAGNETICKÉ ENERGIE

Před několika lety jsem četl článek o vodním výzkumu. Vysoce ředěný minerální roztok byl přidán do deionizované vody. Vědci byli překvapeni, že přidané minerály se podle očekávání nerozdělují rovnoměrně ve vodě, ale konvergují do domén. To bylo senzační. Byl to však také nebezpečný výsledek, protože mohl být vnímán jako validní homeopatie. Tato studie byla proto vedena tak trochu stranou. Stejný problém je s mraky. Podle zákonů fyziky by se molekuly vody v oddělených oblacích, zejména v malých obláčcích, měly rozptýlit po obloze rovnoměrně, ale místo toho se sbíhají a vytvářejí domény.

Existuje však způsob, jak lze vysvětlit nejen tyto problémy, ale také povahu ExW, hexagonální vody a vody. Již v roce 1895 nám dva výjimeční jasnovidci, Theosofisté Annie Besant a Charles W. Leadbeater, ukázali cestu. Jejich nálezy byly publikovány v Occult Chemistry. Jejich hlavní úspěchy: objevili izotopy šest let před radiochemiky v roce 1913, popsali kvarky, hypotetické stavební bloky protonů a neutronů – asi 60 let před tím, než vědci, viděli proton ve tvaru arašídů asi 100 let před jejich potvrzení před 15 lety.  Dva jasnovidci byli vedeni profesorem sirem Williamem Crookesem, předním britským chemikema fyzikem a prezidentem Královské společnosti, který jim poskytl chemické prvky, které potřebovali pro své zkoumání. Besant studoval chemii.

Theosofická pojetí jsou hlavně odvozena ze starověkých hindských učení a sanskrtuFyzická hmota je zde nejhustší fáze éterické úrovně nebo dimenze, která se skládá z: pevných látek, E7; kapalina, E6; plyny, E5; a čtyři další pododdělení, která jsou v současné době vědě neznámá. Obrázek níže ukazuje subdimenze E5 (zcela vlevo) až E1 (zcela vpravo). E5 ukazuje jádro atomu vodíku. Když Besant a Leadbeater psychicky poslali energii do jádra, rozpadlo se na dvě oddělené částice a přesunulo se na úroveň E4, kde ji již nelze detekovat fyzickými nástroji. S větším množstvím energie se postupně rozpadá na kvarky (E2) a pak na jednotlivé částice, Anu nebo nedělitelné částice (El). Anu s ještě větší energií zmizel z éterické roviny. Obrázek níže ukazuje pouze částice, nikoliv energie.

ENERGIZOVANÁ VODA: VLASTNOSTI, KTERÉ PŘEVRÁTÍ MAINSTREAMOVÉ FYZIKÁLNÍ TEORIE 8

Elektromagnetické spektrum stejně jako éterické spektrum má širokou škálu energií. Ve skutečnosti považuji elektromagnetické spektrum za součást éterického spektra. Jsou zde vázané energie a energie pole. Nejběžnější vazebnou energií používanou v našem každodenním životě je energie elektronu, protože postupně ztrácí bioenergii tím, že přechází z vysoce energetického stavu v potravinách do nižšího energetického stavu ve vodě a oxidu uhličitém. Tento rozdíl je energie, kterou využíváme k životu. Podobným způsobem existují také vazebné energie mezi různými strukturami jádra.

Dalším typem energie jsou éterická pole, která drží různé struktury pohromadě. Můžeme říci, že pole atomu nebo molekuly je podobné vzoru pole vyšší úrovně jeho vnitřní struktury. Všude tam, kde je vyžadován záporný náboj, je ve vzoru kladný náboj a naopak. Tyto náboje mohou být elektrické, magnetické, mužské-ženské, nebo obecně jin-jangÉterická pole mohou být oddělena od fyzických těl vysokoenergetickými vstupyzpůsobujícími nadměrné vibrace jejich vnitřních součástí. Pole molekul mají těla složená z atomů, atomová pole mají těla atomových částic a tak dále. Molekulární pole nesou spornou paměť vody a jsou základem homeopatieBiochemikálie jako enzymy jsou často velmi velké, s tisíci atomy ve vysoce komplexních strukturách. Ve fyzice a chemii je předpoklad, že tyto biochemikálie jsou shromažďovány DNA. Pro mě je mnohem věrohodnější, že buňky pracují v souladu s plánem, který poskytují navržená molekulární éterická pole, která jsou zase vytvářena na vyšší úrovni mentálními poli nebo myšlenkovými formami

ENERGETICKÁ POLE A DOMÉNY

Nyní můžeme pochopit hexagonální vodu a tvorbu elektricky expandované vody, ExW, jak je uvedeno níže. Na elektrodách se H2 O2 uvolňují jako plyny. Éterická pole rozložených molekul vody proudí společně a vytvářejí domény éterické energie ve volné vodě. Tyto domény využívají svou volnou energii k tomu, aby si vytvořily těla pomocí vazebných molekul vody v hexagonální formě jako strukturovaná voda. Tento proces je velmi podobný, když je energie poskytována magnety, víry, krystaly a tak dále. V přírodním světě pochází energie především ze slunečního svitu.

Ve všech těchto případech se přebytečná bioenergie akumuluje ve vodě, která pak tvoří energetické domény obsahující strukturovanou vodu. Když pijeme tuto strukturovanou vodu, získáme dávku snadno dostupné nebo volné energie ve srovnání s jídlem s více pevně vázanou energií. I když při generování Brownova plynu dochází k tvorbě energetických domén, existuje další proces, který poskytuje vysoký bioenergetický potenciál. Molekuly H2 O2 z elektrod difundují do vody a vzájemně se setkávají uprostřed mezi oběma elektrodami. Volná éterická vodní pole to mohou využít jako další příležitost k budování fyzických těl. Protože stavební bloky jsou k dispozici pouze jako molekuly, je třeba sloučit dvě vodní pole, aby se navázaly dva H2 a jeden O2. V tomto poli je vysoká energetická hladina a vázané molekuly se dále rozpadají do E4, neboli vyššího éterického stavu (jak je znázorněno na obrázku).

Vzhledem k tomu, že elektricky expandovaná voda jsou v podstatě dvě molekuly vody vplazmatickém stavu, vysvětluje to, proč jsou těžší než zbytek složek Brownova plynu. Pomáhá nám také pochopit, proč jiskra nezpůsobuje výbuch, nýbrž spíše implozi. Poskytuje reakční energii pro každé ExW, aby se znovu formovala do dvou molekul vody. Totéž se stane, když je ExW inhalován. Může to zapříčinit imploze, viditelné jako více jisker v mikroskopu v tmavém poli. Tyto imploze uvolňují velké množství bioenergie, kterou pak tělo může použít ke zlepšení struktury vody a tím i omlazení buněk a funkcí.

ZVÝŠENÍ PŘÍJMU BIOENERGIE

Abychom udrželi naše tělo zdravé a mladé, potřebujeme správné biologické stavební bloky a bioenergii, abychom je mohli efektivně využívat. V současné době je většina z nás přetížena stavebními kameny bez dostatečné energie. Tímto způsobem jen přidávají toxiny a metabolický odpad k již uloženému v těle. Půst je dobrým způsobem, jak tento odpad odstranit, ale vyžaduje spoustu energie. Nepracuje dobře, pokud máme málo energie. Doporučuje se proto kombinovat periodický půst s vysokým přísunem bioenergie, jako například ze strukturované vody a ExW z Brownova plynu.

Domnívám se, že tato kombinace bude největším omlazujícím faktorem pro ty, kteří mají degenerativní onemocnění a pro starší osoby. Elektricky expandovanou vodu považuji za koncentrovanou formu životní síly, která má potenciál stát se univerzálním léčivem budoucnosti. Protože ExW je poměrně stabilní a není výbušná, může být skladována při normálním tlaku a teplotě, nebo může být stlačena, zmrazena, nebo kombinována s jiným biologickým materiálem jako stabilizátor. Tyto informace jsou nyní veřejně dostupné, nelze je patentovat.

PORADENSTVÍ O GENERÁTORECH PLYNU

Trh s malými Brownovými generátory plynu, neboli HHO pro domácí zdravotní péči je na začátku. Společnost „Eagle-Research Inc.“ nabízí extrémně bezpečný a praktický generátor BG AquaCure ™, bezpečný, spolehlivý a cenově dostupný, protože generátor H160 z Čínybyl inovován a optimalizován pro práci se šperky a akryly. Nákup H160 přímo z Číny je mnohem levnější, ale zařízení AquaCure je bez bezpečnostních úprav nebezpečné pro zdravotní aplikace. Existuje možnost postavit si levně vlastní generátor.

O AUTORECH

Walter Last je biochemik, výzkumný chemik, odborník na výživu a přírodní terapeut žijící v Austrálii. Jeho zdravotní knihy jsou dostupné na webové stránce http://tinyurl.com/4xkdgcu . Další informace http://www.health-science-spirit.com .

George Wiseman je zakladatelem a ředitelem americké organizace „Eagle-Research Inc.“, která vznikla v roce 1984, aby vyvinula a distribuovala praktické, energeticky úsporné metody a zařízení. Další informace o Brownově plynugenerátoru AquaCure BG, úsporách paliva a volné energii: http://www.eagle-research.com .

WEOBVÝ PORTÁL ČLÁNKU MATRIX: https://www.matrix-2001.cz/clanek/energizovana-voda-vlastnosti-ktere-prevrati-mainstreamove-fyzikalni-teorie-11150

TENTO ČLÁNEK BYL Zveřejněn se souhlasem společnosti Matrix Consulting s.r.o.

Nejnovější

Přihlaste se k odběru

Přihlaste se k odběru

Připojte se k našemu mailing listu a dostávejte nejnovější zprávy a aktualizace od našeho týmu.

You have Successfully Subscribed!

Share This