VODA

Co je to voda?

Voda je chemickým vzorcem H2Osystematický název oxidan[2], je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou, tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném – led a sníh, v kapalném – voda a v plynném – vodní pára.

Proč je voda tak důležitá?

Voda je surovinou života: každý organismus sestává z určitého procenta vody a potřebuje vodu, aby přežil.

Život dokonce pochází z vody – přesněji z mořské vody. V prehistorických oceánech tvořily malé organické molekuly ty složité sloučeniny, ze kterých nakonec vznikly živé organismy. Od prvních primitivních forem života se vyvinula velká rozmanitost druhů s mnoha působivými zástupci; první 3 miliardy let však byl život vázán výhradně na vodu. A v jistém smyslu se život od vody nikdy nevzdálil, protože všechny životně důležité procesy v buňkách probíhají ve vodném roztoku.

Význam vody pro člověka a zdraví

Co do hmotnosti je dospělý člověk ze dvou třetin voda. Kdybychom to však vzali na počet molekul, pak jsme „skoro samá voda“, protože přes 99,5 % z celkového počtu molekul v lidském těle připadá právě na molekuly H2O. Toto vnitřní vodní prostředí musíme neustále doplňovat, abychom žili.

Člověk denně vyloučí asi 2,5 litru vody – průměrně z toho asi 1500 mililitrů močí, 100 mililitrů stolicí, 400 mililitrů dýcháním a 500 mililitrů kůží. Organismus však musí mít vyrovnanou vodní bilanci, a tak aby tyto ztráty uhradil, musí vodu přijímat. Menší část, asi 300 mililitrů za den, jí vznikne endogenně čili voda se „nově“ vytvoří v těle metabolickou činností. Vody vázané v potravě denně přijmeme asi 900 mililitrů. Při průměrné spotřebě dva litry tekutin za den to za sedmdesát let představuje přes padesát tisíc litrů vody. Pitná voda je tedy nejen naše základní poživatina. Je to i vzácná surovina, předmět mnoha oborů lidské činnosti.

Voda v těle zastupuje mnoha funkcí, a proto je nesmírně důležitá kvalita a složení vody, kterou naše tělo ve velkém množství přijme. Voda jako součást buněk a tkání formuje tělo. Voda je důležitá pro rovnováhu tekutin. Voda rozpouští pevné složky potravin, jako je cukr, sůl, některé vitamíny a minerály, a přenáší rozpuštěné živiny do buněk. Voda je chladicí kapalinou těla.

Voda přenáší vitamíny, bílkoviny, tuky, sacharidy a další živiny do jednotlivých buněk. Hormony se ale také transportují krví. Ve skutečnosti je to jedna z nejdůležitějších funkcí, protože řídí vše, co se děje v těle. Životně důležitý kyslík se k jednotlivým buňkám dostává prostřednictvím hemoglobinu v krvi, kde zajišťuje, že se energie získává z živin. Výsledné metabolické konečné produkty a toxiny procházejí krevní plazmou do ledvin, kde jsou vylučovány močí.

Voda reguluje tělesnou teplotu. Na pitném režimu není závislá jen krev a pot. Všechny ostatní tělesné tekutiny, jako jsou krev a sliny, žaludeční šťáva, moč nebo slzná tekutina jsou také ovlivněny vodou. Pokud jsme dehydratovaný, bývá krev silnější, proudí pomaleji a již nemůže optimálně zásobovat tkáň. Kromě toho nelze vyloučit dostatek toxinů a konečných produktů metabolismu, protože není dostatek vody k „vyplavení“ z těla. Naše svalové buňky nedostávají dostatek živin a kyslíku z krve a naše svaly po krátké době ochabnou – protože náš mozek je také sval, mentální výkonnost také klesá.

Voda je tedy také hlavní složkou našich buněk a reguluje tam například osmotický tlak. Je nezbytný pro stavbu a obnovu buněk a tkání. Takže bez vody by naše tělo nebylo schopné opravit nebo vyrobit buňky. Minerály, které obsahuje, navíc slouží jako stavební kameny pro kosti a tkáně.

Kdy máme žízeň?

Při ztrátě tekutin asi 0,5 % vzniká pocit žízně, který je čím dál silnější, jak klesá obsah vody v těle. U 2 % je tělesná a duševní výkonnost již snížena, při poklesu o 5% tělesná teplota stoupá. Touha po vodě ve výši 10% tělesné hmotnosti způsobuje závažné příznaky, jako je zahušťování krve, oběhové selhání, zmatenost. Deficit více než 20 % nevyhnutelně vede k úmrtí na selhání ledvin a oběhového systému: člověk může přežít asi čtyři týdny bez jídla, v závislosti na svých tukových zásobách, ale jen několik dní bez vody. ***

Voda má další pozoruhodné vlastnosti, které nejsou všeobecně příliš známé.

Výzkumy a různé studie japonského vědce Masary Emota prokázali, že voda je významným nosičem informací. Struktura vody se mění podle působení různých vnějších faktorů, např. pokud pustíme vodě negativní záběry, agresivní hudbu mění strukturu. Naopak pokud vodě dopřejeme promítání pozitivních obrazů a harmonických tónů je možné pozorovat pod mikroskopem nádherné seskupení v podobě krystalů. Tímto vědec poukázal na vliv myšlenek a slov, která ovlivňují molekulární strukturu vody

Voda je opravdová esence života. Její cesta až k nám ” do skleničky“ je dlouhá a bohužel dochází po její cestě k velkému znečištění díky průmyslu a zemědělství a také z jiných zdrojů kde jsou nadužívány chemikálie, léky a další složky. Ideální voda pro náš organismus je složením totožná s pramenitou vodou z čistých přírodních zdrojů. Proto je dnes nutností navrátit vodě díky různým technologiím původní stav, obohatit a energetizovat jí a zmírnit její znečištění a znehodnocení. Technologie jednotky STABFOR pomáhají vodě návrat do původního stavu. 

*Wikipedie ** Wisse.de ***klasseWasser.de

Přihlaste se k odběru

Přihlaste se k odběru

Připojte se k našemu mailing listu a dostávejte nejnovější zprávy a aktualizace od našeho týmu.

You have Successfully Subscribed!

Share This