Kde se bere voda a jaká je její kvalita? – 3. ČÁST

V čem se voda skladuje? 

Nádrží máme několik druhů. Můžeme je klasifikovat jako podzemní, přízemní, vyvýšené či samostatně stojící. Podzemní nádrže jsou na úrovni nebo pod úrovní, tvořeny výkopem nebo násypem a jsou buď otevřené nebo zakryté. Nejčastěji se takové to nádrže spojí s betonem, nebo vyasfaltují. Stoupačka mezi nádržemi se sestává z válcového pláště s plochým dnem, spočívajícím na základně v úrovni terénu. Vyvýšená nádrž je nádrž nesená nad zemí, upevněná speciální konstrukcí. Je výhodnější používat kryté nádrže pro upravenou vodu. Do otevřených se snáze dostanou nečistoty a může dojít ke kontaminací zvířaty, ptáky.. Také často dochází k výskytu řas. V případě vyššího výskytu nežádoucích složek, jako např. rasy, mikrobiální slizy apod, voda se dočišťuje síranem mědnatým (u nás známý jako modrá skalice), čím je zajištěná dostatečná dezinfekce. V distribučním systému obecně vzato zůstává ještě poměrné množství zbytkového chloru, popř. se provádí rechlorace vody. Chlor postupem doby vyprchává. 

Jak je distribuční systém uspořádán? 

Velmi se liší dle oblastí, které mají být ošetřovány, dále velkou roli hraje i umístění zdroje, topografie a další. Bez ohledu na typ systému obvykle existuje alespoň jedno napájecí vedení nebo přenosové potrubí, které přepravuje již upravenou vodu z čistírny na konkrétní místo  v systému. Pokud je systém veliký, může existovat více než jedná přenosová síť. Tento tok se pak dále dělí na menší trubky a sítě. Servisním vedením/připojením rozumíme budovy, které jsou takto obsluhovány. 

Sítě bývají navrženy tak, aby se řadou smyček ve tvaru mřížky zabránilo slepým koncům. Vzniká tak cirkulační systém schopný dodávat vodu všude i v případě, že je nutný servis. K tomu, aby toto vše bylo možné, je třeba mít dostatečný počet, typ a velikost ventilů k izolaci různých sekcí. 

Kde se bere voda a jaká je její kvalita? - 3. ČÁST 1

Obvykle se vyrábějí z litiny, oceli, železobetonu či plastu. Vše je také o nákladech a dle rozpočtů, místních podmínek a požadovanými rozměry se zvolí vhodný materiál. Pro servisní vedení, tj. domácí přípojky mohou být galvanizovaná ocel, olovo, galvanizovaná ocel, měď, plast, litina. Nejrozšířenější bývá měď a plast zejména v domácnostech. Mezi termoplastické materiály používané v plastových trubkách patří polyvinylchlorid (PVC), polyethylen (PE), akrylonitril-butadien-styren (ABS), polybutylen (PB) plast a plast zesílený skleněnými vlákny (FRP).

Obložení lze použít k zabránění koroze a / nebo ke snížení drsnosti potrubí. Například železné a ocelové trubky a tvarovky jsou často potaženy cementovou maltou a / nebo živičným materiálem. 

 Je logické, že potrubí použité v distribučním systému je vyráběno v různých délkách dle zvoleného materiálu a velikosti. Důležité je i spojení, kterého se používá několik typů spojů. U litiny například zvonkovité, mechanické či závitové. U litinové roury se zvonkovitým spojem může být prostor vyplněn/utěsněn konopím nebo jutou a poté se nalije olovo do spáry. Pro spoje tedy slouží olovo a jeho náhražky, směsi cementových malt, konopí, juta, apod. 

Ocelové trubky se spojují svařováním, gumovým těsněním, závity nebo mechanickými spojy. U plastových trubek jsou to obvykle nátrubky, spojky, svorky. 

Bez ohledu na materiál, nabízejí vnitřní povrchy potrubí odolnost proti proudění vody. Např. nová ocel a trubka z litiny mají zhruba stejný odpor a oproti tomu trubka spojená litinou/tvárnou litinou je o něco menší. Zvýšení odolnosti proudu vody ovlivňuje inkrustace, které se způsobuje tuberkulací, rezem a usazováním různých solí, manganu aj. 

Křížové spoje mají rovněž vliv v distribučním systému. V případě znečištěné vody, které by mohla vstoupit do vody pitné prostřednictvím rozvodného systému, křížová spojení spolu se zpětným tokem/zpětnou sifonáží ochrání vodu před kontaminací. 

Kde se bere voda a jaká je její kvalita? - 3. ČÁST 2

Koroze kovů hodně ovlivňuje povrchové vlastnosti potrubí, ale také mohou produkovat rozpustné korozní produkty, které mají pak vliv na chuť vody. Toto bylo již několikrát prokázáno. Také je prokázáno, že při větším tlaku a proudu vody může dojít k uvolnění usazenin na stěnách potrubí, které se tam usadily v období nízkého průtoku. 

Zdroj: NCBI, Foto: Pixabay

Nejnovější

Přihlaste se k odběru

Přihlaste se k odběru

Připojte se k našemu mailing listu a dostávejte nejnovější zprávy a aktualizace od našeho týmu.

You have Successfully Subscribed!

Share This