Společnost Water Future s.r.o, IČ: 08525331 se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, podle čl. 4 bodu 7 stává správcem osobních v charakteru o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) 

Sídlo: Work Lounge, Pernerova 51, Praha 8 – Karlín, 186 00 („správce“).

Kontaktní údaje správce jsou
Email: info@waterfuture.cz, Telefonní číslo: 702 460 249

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Naše společnost Water Future s.r.o. (dále jen „WF“) vás chce seznámit se způsoby jakými nakládá s informacemi, které o vás shromažďuje a které jí poskytujete.

Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují na informace, které sbíráme ze všech zdrojů, našich webových stránek www.waterfuture.cz a www.gonature.cz , stránek pro mobilní přístup, mobilních aplikací, elektronických zpráv, widgetů atd. souhrnně označovaných jako „služby“.

Tento dokument popisuje zásady naší společnosti pro sběr a využívání „Osobních údajů“ uživatelů. Popisuje obecné postupy pro manipulaci s „Dalšími informacemi“, jako jsou například zájmy uživatele, demografické údaje a využití nabízených služeb. Údaje mohou být shromažďované prostřednictvím třetích stran v rozsahu, kterým jsou informace svázány s konkrétním zařízením, nebo uživatelským účtem, nebo uživatelem. Pokud využíváte naše služby, automaticky souhlasíte s podmínkami této ochrany osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

WF a její webové sítě nejsou zaměřeny na děti a neshromažďují vědomě informace o dětech do 14 let.


2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Vaše identifikační údaje nebo kontaktní údaje, zpracovává správce nezbytně pro plnění smlouvy.

Získané osobní údaje, které správce získal a zpracovává na základě plnění Vaší objednávky, odběru novinek, on-lin přednášek nebo vyplněním dotazníků, získal údaje, které jste mu poskytl.


3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Od správce nedochází v rámci smyslu čl. 22 GDPR k individuálnímu automatickému rozhodování.

Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona:
podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: Mezi Vámi a správce dochází k plnění smlouvy
podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR: za účelem poskytování přímého marketingu správce. Jedná se o zasílání obchodního sdělení a newsletterů, online přednášek, přednášek

Účel zpracování osobních údajů je:
Výkon práv a povinností vyplývající ze vztahu mezi kupujícím a správcem, myšleno vyhotovení objednávky.

Osobní údaje vyžadované pro vyhotovení objednávky: Jméno, adresa, kontakt Poskytnutím těchto osobních údajů splňujete požadavky pro uzavření a plnění smlouvy, a tedy úspěšném vyhotovení objednávky. Bez poskytnutí těchto údajů je smlouva neplatná nebo není možné ze strany správce vaši objednávku vyhotovit. 
Dále poskytujete souhlas pro zasílání obchodních sdělení či informaci o dalších aktivit společnosti.


4. Uchovávání osobních údajů

Uchování osobních údajů:
tak dlouho, než je souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán, nejdéle však po dobu 10let v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Nebo po dobu potřebně nutnou, která vyplívá z práv a povinností vyplívající ze smluvních podmínek a vztahu mezi Vámi a správcem. Dále pak doba uchování dat je 15 let od ukončení smluvního vztahu. 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů, myšleno osoby zajišťující služby v oblasti e-shopu, osoby pracující v marketingovém oddělení, osoby pracující při realizaci plateb nebo osoby pracující v oblasti dodání zboží nebo služeb.

Správce poskytuje osobní údaje pouze na území EU.


6. Práva kupujícího, návštěvníka

Vaše práva dle podmínek GDPR:
dle čl. 15 GDPR – Máte plné právo na přístup k Vašim osobním údajům 

dle čl. 16 GDPR a dle čl. 18 GDPR – Máte právo na opravu osobních údajů nebo 
dle čl. 17 GDPR – Máte právo na smazání osobních údajů právo na výmaz osobních údajů 
dle čl. 20 GDPR – Máte právo přenositelnost osobních údajů
Také máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemně nebo elektronicky na adresu či email správce. /info@waterfuture.cz/

V případě, že máte pocit, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Zabezpečení osobních údajů

Správce zaopatřil technická opatření pro zabezpečení uložišť: datových i v písemné formě.

K těmto údajům mají přístup pouze předem pověřené osoby správcem.

Veškerá organizační a vhodná technická opatření byly přijaty v rámci zabezpečení osobních údajů 

8. Závěrečná ustanovení

Vámi vyhotovená a odeslaná objednávka, stejně jako přihlášení do newsletteru nebo na online přednášky či přednášky z našich webových stránek, a to u objednávkového nebo registračního formuláře, taktéž i e-shopu. Potvrzujete, že přijímáte a jste obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů společnosti správce v plném rozsahu. 

V případě vyplnění formuláře, nebo zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře a odesláním, potvrzujete, že jste srozuměn s podmínkami osobních údajů a že je přijímáte.

Dále správce tyto podmínky může změnit zveřejněním nové verze osobních údajů a podmínek ochrany osobních údajů. Veškeré změny v „Zásadách ochrany osobních údajů“ vstupují v platnost ve chvíli zveřejnění na našich webových stránkách. Pokud budete používat naše služby po změně „Zásad ochrany osobních údajů“, znamená to, že souhlasíte s těmito změnami.

9. Kontakt
Pokud máte dotazy ohledně zabezpečení soukromí, prosím kontaktujte nás na adrese: info@waterfuture.cz

Žádáme vás, abyste při kontaktu s námi nepoužívali žádné citlivé osobní informace, jako například čísla sociálního pojištění, informace vztahující se k rasovému, nebo etnickému původu, politickému přesvědčení, náboženství, nebo jinému přesvědčení, zdraví, kriminální bezúhonnosti, nebo členství v odborech.

Tyto podmínky jsou platné ode dne 1.9.2019

Přihlaste se k odběru

Přihlaste se k odběru

Připojte se k našemu mailing listu a dostávejte nejnovější zprávy a aktualizace od našeho týmu.

You have Successfully Subscribed!