Kde se bere voda a jaká je její kvalita? – 2. část

Rozvod vody

Distribučním systémem nazýváme soustavu dopravující vodu z čistírny k uživatelům. K efektivní distribuci je třeba, aby návrh zpracovaný před výstavbou byl kvalitní a počítal s fyzikálními aspekty jako je konstrukce, provoz jednotlivých systémů. Toto vše má významný dopad na kvalitu vody a jedná se o nejdražší prvek v zásobování vodou. 

Voda je přepravována nejčastěji v potrubních systémech než otevřenými kanály aby se předešlo možné kontaminaci. Není to ale jen o přepravní síti, ale i o skladovacích zařízení, ventilech, požární hydranty, a další. 

Celková schopnost dodávek dostatečného množství vody závisí na únosnosti soustavy potrubí. Rozhodným faktorem je i předpokládaný odběr od domácností, komerčních a průmyslových uživatelů. 

Kde se bere voda a jaká je její kvalita? - 2. část 1

Zajímavost: Pro ČR platí průměrná roční spotřeba zhruba 700 kubíků/domácnost a průtok je v průměru 25 l/minuta. 

Tok vody je řízen buď gravitací a nebo tlakem čerpání. Ve veřejných vodovodních systémech najdeme nejčastěji kombinaci obou. U strategických míst je voda zadržována na vyvýšených místech, aby se vytvořil dostatečný tlak k přesunu vody na požadovaná místa nebo se použijí čerpadla. V případě, že se přičerpá vody více, než je její aktuální spotřeba, automaticky se přivádí do skladovacího zařízení nebo nádrže. 

Takovéto zásobníky bývají umístěny na začátku distribučního systému, tzn. hned po úpravě vody. Takto uložená voda může být použita pro kolísající období nebo pro vytvoření rychlejšího průtoku s větším tlakem. 

Zdroj: NCBI, Foto: Pixabay

Nejnovější

Přihlaste se k odběru

Přihlaste se k odběru

Připojte se k našemu mailing listu a dostávejte nejnovější zprávy a aktualizace od našeho týmu.

You have Successfully Subscribed!

Share This