Certifikáty

Ověření zdravotní nezávadnosti výrobku určeného pro přímý styk s pitnou vodou

Základním certifikátem pro šetřiče vody je ověření zdravotní nezávadnosti výrobku určeného pro přímý styk s pitnou vodou v souladu s Vyhláškou MZ 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Měření zpracoval Zdravotní ústav se sídlem v Brně.

Certifikáty 4
Certifikáty 5

Ověření zdravotní nezávadnosti výrobku určeného pro přímý styk s pitnou vodou

Základním certifikátem pro šetřiče vody je ověření zdravotní nezávadnosti výrobku určeného pro přímý styk s pitnou vodou v souladu s Vyhláškou MZ 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Měření zpracoval Zdravotní ústav se sídlem v Brně.

Potvrzení průtoků vody uváděných u šetřičů

Druhým důležitým osvědčením je protokol Strojírenského zkušebního ústavu, s. p., který prověřil průtoky vody našich produktů při různých vstupních tlacích a nastavení šetřičů. Zkouška potvrdila, že námi uváděné průtoky, jejich nastavení a tím pádem i dosahované úspory odpovídají skutečnosti.

Certifikáty 6
Certifikáty 7
Certifikáty 8

Firma QZP, s.r.o. provedla detailní monitoring snížení spotřeby studené a teplé vody pomocí výrobků WATERSAVERS® na bytovém objektu. Společnost QZP se zabývá úsporami při výrobě a zabezpečení teplé vody, diagnostikou, návrhy i realizací úprav vody. Výsledky měření hovoří jasně:

Certifikáty 9

Zeptejte se nás

Water Future
info@waterfuture.cz

Přihlaste se k odběru

Přihlaste se k odběru

Připojte se k našemu mailing listu a dostávejte nejnovější zprávy a aktualizace od našeho týmu.

You have Successfully Subscribed!